مایع دستشویی

مایع دستشویی صدفی گلرنگ با کف فراوان، سازگار با پوست دست و پاک کنندگی ایده آل می باشد. این محصول به واسطه PH طبیعی متناسب با هر نوع پوست می باشد. این محصول در سه سایز ۵۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۵۰۰ گرمی موجود است. بسته بندی ۳۵۰۰ گرمی آن مناسب انواده ها، اماکن عمومی، مدارس، سازمان ها و بیمارستان ها می باشد و بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

توضیح بیشتر
مایع دستشویی
مایع دستشویی

مایع دستشویی

مایع دستشویی صدفی گلرنگ با کف فراوان، سازگار با پوست دست و پاک کنندگی ایده آل می باشد. این محصول به واسطه PH طبیعی متناسب با هر نوع پوست می باشد. این محصول در سه سایز ۵۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۵۰۰ گرمی موجود است. بسته بندی ۳۵۰۰ گرمی آن مناسب انواده ها، اماکن عمومی، مدارس، سازمان ها و بیمارستان ها می باشد و بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

http://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/sadafi-green-min.png
http://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/sadafi-purple-min.png
http://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/sadafi-blue-min.png
http://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/sadafi-red-min.png
http://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitled-4-2.png
fa
family
family
1
2