شیشه پاک کن با لایه محافظ

- اصطکاک کمتر حین استفاده - براق کننده سطوح صاف و صیقلی - پاک کننده چربی ها و آلودگی ها از روی کلیه سطوح صاف و صیقلی - سریع خشک می شود و اثر لکه و رگه بر روی شیشه باقی نمی گذارد - جهت پاک کنندگی بهتر از دستمال کاغذی کاملاً شسته شده استفاده نمایید

توضیح بیشتر
شیشه پاک کن با لایه محافظ

شیشه پاک کن با لایه محافظ

- اصطکاک کمتر حین استفاده - براق کننده سطوح صاف و صیقلی - پاک کننده چربی ها و آلودگی ها از روی کلیه سطوح صاف و صیقلی - سریع خشک می شود و اثر لکه و رگه بر روی شیشه باقی نمی گذارد - جهت پاک کنندگی بهتر از دستمال کاغذی کاملاً شسته شده استفاده نمایید

http://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/abi.png
http://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/narenji.png
http://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/ghermez.png
http://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/sabz.png
fa
home
home
0
3