جرم گیر و توالت شوی

جرم گیر و توالت شوی گلرنگ مناسب جهت پاک کنندگی سطوح سرویس های بهداشتی می باشد. حتی لکه و رسوبات خشک و سخت را نیز از بین می برد به گونه ای که نیاز کمتری به سایش سطوح دارد. این محصول از نظر قیمت برای مصرف کننده مقرون به صرفه تر است و همچنین برای سهولت در امر خرید سازمان ها و اماکن عمومی مناسب تر است. این محصول در دو بسته بندی ۱ و ۴ لیتری ارائه می شود.

توضیح بیشتر
جرم گیر و توالت شوی
جرم گیر و توالت شوی

جرم گیر و توالت شوی

جرم گیر و توالت شوی گلرنگ مناسب جهت پاک کنندگی سطوح سرویس های بهداشتی می باشد. حتی لکه و رسوبات خشک و سخت را نیز از بین می برد به گونه ای که نیاز کمتری به سایش سطوح دارد. این محصول از نظر قیمت برای مصرف کننده مقرون به صرفه تر است و همچنین برای سهولت در امر خرید سازمان ها و اماکن عمومی مناسب تر است. این محصول در دو بسته بندی ۱ و ۴ لیتری ارائه می شود.

https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/jermgir-1000-min.png
https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/jermgir-4000-min.png
fa
home
home
0
8