شیشه پاک کن با لایه محافظ

- اصطکاک کمتر حین استفاده - براق کننده سطوح صاف و صیقلی - پاک کننده چربی ها و آلودگی ها از روی کلیه سطوح صاف و صیقلی - سریع خشک می شود و اثر لکه و رگه بر روی شیشه باقی نمی گذارد - جهت پاک کنندگی بهتر از دستمال کاغذی کاملاً شسته شده استفاده نمایید

توضیح بیشتر
شیشه پاک کن با لایه محافظ
شیشه پاک کن با لایه محافظ

شیشه پاک کن با لایه محافظ

- اصطکاک کمتر حین استفاده - براق کننده سطوح صاف و صیقلی - پاک کننده چربی ها و آلودگی ها از روی کلیه سطوح صاف و صیقلی - سریع خشک می شود و اثر لکه و رگه بر روی شیشه باقی نمی گذارد - جهت پاک کنندگی بهتر از دستمال کاغذی کاملاً شسته شده استفاده نمایید

https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/abi.png
https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/narenji.png
https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/ghermez.png
fa
home
home
0
3