شامپو فرش و موکت

شامپو فرش و موکت برای تمیزی و براقیت فرش و موکت بدون آسیب رساندن به الیاف فرش طراحی شده است و برای انواع فرش، موکت، مبلمان و روکشهای صندلی ماشین مناسب می باشد. این محصول با تمام الیافهای طبیعی و مصنوعی سازگار بوده و هیچگونه ضرری برای آنها ندارد.

توضیح بیشتر
 شامپو فرش و موکت
شامپو فرش و موکت

شامپو فرش و موکت

شامپو فرش و موکت برای تمیزی و براقیت فرش و موکت بدون آسیب رساندن به الیاف فرش طراحی شده است و برای انواع فرش، موکت، مبلمان و روکشهای صندلی ماشین مناسب می باشد. این محصول با تمام الیافهای طبیعی و مصنوعی سازگار بوده و هیچگونه ضرری برای آنها ندارد.

https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/farsh-min.png
fa
home
home
0
12