گاز پاک کن سری خانه رویایی

گاز پاک کن گلرنگ با قدرت بسیار بالا، مناسب برای تمیز کردن انواع چربی ها و مواد سوخته شده از روی سطوح استیل و لعابدار می باشد.

توضیح بیشتر
گاز پاک کن سری خانه رویایی
گاز پاک کن سری خانه رویایی

گاز پاک کن سری خانه رویایی

گاز پاک کن گلرنگ با قدرت بسیار بالا، مناسب برای تمیز کردن انواع چربی ها و مواد سوخته شده از روی سطوح استیل و لعابدار می باشد.

https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/dream-house-oven-cleaner-min.png
fa
home
home
0
13