پاک کننده و ضدعفونی کننده سطوح و شیرآلات سری خانه رویایی

مایع پاک کننده شیرآلات گلرنگ، جهت تمیز و ضدعفونی نمودن شیرآلات و از بین بردن رسوبات سختی آب و صابون مناسب می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به از بین بردن رسوبات ناشی از سختی آب، از بین برنده بقایای صابون، از بین برنده لکه های مقاوم و قدیمی، پاک کننده رگه های آهکی اطراف سینک ظرفشویی، شیر آب، دوش حمام، سرامیک، روشویی، دیوار و درب حمام، ضدعفونی کننده و از بین برنده باکتری، ویروس، قارچ، کپک، خوشبو کردن فضای خانه، بدون مواد ساینده و مواد شیمیایی خطرناک، براق کننده شیرآلات

توضیح بیشتر
پاک کننده و ضدعفونی کننده سطوح و شیرآلات سری خانه رویایی
پاک کننده و ضدعفونی کننده سطوح و شیرآلات سری خانه رویایی

پاک کننده و ضدعفونی کننده سطوح و شیرآلات سری خانه رویایی

مایع پاک کننده شیرآلات گلرنگ، جهت تمیز و ضدعفونی نمودن شیرآلات و از بین بردن رسوبات سختی آب و صابون مناسب می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به از بین بردن رسوبات ناشی از سختی آب، از بین برنده بقایای صابون، از بین برنده لکه های مقاوم و قدیمی، پاک کننده رگه های آهکی اطراف سینک ظرفشویی، شیر آب، دوش حمام، سرامیک، روشویی، دیوار و درب حمام، ضدعفونی کننده و از بین برنده باکتری، ویروس، قارچ، کپک، خوشبو کردن فضای خانه، بدون مواد ساینده و مواد شیمیایی خطرناک، براق کننده شیرآلات

https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/dream-house-sotooh-min.png
fa
home
home
0
9