مایع سفید کننده البسه با خاصیت ضدعفونی کنندگی سری خانه رویایی

1. سفید کننده و ضدعفونی کننده انواع لباس های نخی، کتانی، حوله و ملحفه سفید ۲٫تمیز و ضدعفونی کننده انواع ظروف چینی،ملامین، بلور و غیره ۳٫تمیز و ضدعفونی کننده سرویس های بهداشتی ۴٫ ضدعفونی کننده آب استخر و حوض ۵٫ با تاثیر سریع بر روی انواع میکروب، قارچ، کپک و ویروس ۶٫ از بین برنده انواع آلودگی های سطوح و لکه های سخت و مقاوم

توضیح بیشتر
 مایع سفید کننده البسه با خاصیت ضدعفونی کنندگی سری خانه رویایی
مایع سفید کننده البسه با خاصیت ضدعفونی کنندگی سری خانه رویایی

مایع سفید کننده البسه با خاصیت ضدعفونی کنندگی سری خانه رویایی

1. سفید کننده و ضدعفونی کننده انواع لباس های نخی، کتانی، حوله و ملحفه سفید ۲٫تمیز و ضدعفونی کننده انواع ظروف چینی،ملامین، بلور و غیره ۳٫تمیز و ضدعفونی کننده سرویس های بهداشتی ۴٫ ضدعفونی کننده آب استخر و حوض ۵٫ با تاثیر سریع بر روی انواع میکروب، قارچ، کپک و ویروس ۶٫ از بین برنده انواع آلودگی های سطوح و لکه های سخت و مقاوم

http://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/dream-house-bleach-1000-min.png
http://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/dream-house-bleach-min.png
fa
home
home
0
7