محصولاتتاریخچه گلرنگشعب فروشمجله آنلاینتماس با مااخبار
محصولات > بهداشت خانه

جرم گیر معطر سرکج سري خانه رویایي

متناسب با جرم سطوح، محلول جرم گیر گلرنگ را رقیق نموده و بر روی سطوح مورد نظر بطور یکنواخت بپاشید و حداکثر پس از ۱۰ دقیقه با فرچه و آب فراوان بشوئید تا تمیز، براق و ضدعفونی گردد.
در صورتیکه تجربه استفاده از این محصول را بر روی سطوح جدید ندارید قبل از مصرف، عدم ایجاد لکه و تغییر رنگ را در بخش کوچکی از سطح بررسی نمایید.

توضیحات بیشتر

خرید
ترکیبات توضیحات ترکیبات طریقه مصرف توصیه ها
  • آب دیونیزه
  • فسفریک اسید
  • لورت۷
  • اسانس
  • دی سدیم ادت آ
  • از استنشاق مستقیم بوی حرمگیر خودداری نمایید.
  • از دسترس اطفال دور نگهدارید.
  • از تماس جرم گیر با سطوح فلزی و سنگی خودداری شود.
  • سطوح مورد نظر را مرطوب نموده و به نسبت آلودگی سطح، مقداری مایع جرم‌گیر گلرنگ پاشیده و پس از حداکثر ۱۵ دقیقه با فرچه و آب روان بشویید. برای سطوحی که رنگ و لعاب ثابت ندارد از مایع رقیق شده ( به نسبت ۱ به ۵ با آب) و با زمان حدود ۵ دقیقه استفاده نمایید
  • در صورتی‌که تجربه استفاده از این محصول را بر روی سطوح جدید ندارید؛ قبل از مصرف، عدم ایجاد لکه و تغییر رنگ را در بخش کوچکی از سطح بررسی نمایید.
در شبکه های دیگر نیز همراه ما باشید