سفید کننده معطر سری خانه رویایی

1. پاک کننده و ضدعفونی کننده انواع لباس های نخی، کتانی، حوله و ملحفه سفید ۲٫تمیز و ضدعفونی کننده انواع ظروف چینی،ملامین، بلور و غیره ۳٫تمیز و ضدعفونی کننده سرویس های بهداشتی ۴٫ ضدعفونی کننده آب استخر و حوض ۵٫ با تاثیر سریع بر روی انواع میکروب، قارچ، کپک و ویروس ۶٫ از بین برنده انواع آلودگی های سطوح و لکه های سخت و مقاوم

توضیح بیشتر
سفید کننده معطر سری خانه رویایی
سفید کننده معطر سری خانه رویایی

سفید کننده معطر سری خانه رویایی

1. پاک کننده و ضدعفونی کننده انواع لباس های نخی، کتانی، حوله و ملحفه سفید ۲٫تمیز و ضدعفونی کننده انواع ظروف چینی،ملامین، بلور و غیره ۳٫تمیز و ضدعفونی کننده سرویس های بهداشتی ۴٫ ضدعفونی کننده آب استخر و حوض ۵٫ با تاثیر سریع بر روی انواع میکروب، قارچ، کپک و ویروس ۶٫ از بین برنده انواع آلودگی های سطوح و لکه های سخت و مقاوم

https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/dream-house-perfumed-bleach-min.png
https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/dream-house-perfumed-bleach-4000-min.png
fa
home
home
0
6