مایع سفیدکننده را در کدام قسمت ماشین لباسشویی بریزیم؟
مایع سفیدکننده را در کدام قسمت ماشین لباسشویی بریزیم؟
۳ آبان ۱۴۰۲
شامپو بدن اسکراب‌دار
شامپو بدن بزنیم یا نزنیم
۱۰ آبان ۱۴۰۲